Na temelju čl. 17. Statuta fotokluba Klik, Izvršni odbor fotokluba Klik na sjednici održanoj 28.2.2023. godine donio je

Pravilnik o članarini fotokluba KLIK

Članak 1.

Ovim prvailnikom utvrđuje se obveza plaćanja i iznos članarine za sve članove fotokluba Klik.

Članak 2.

Odluku o visini članarine donosi Izvršni odbor fotokluba Klik. Sredstvima prikupljenim na osnovi plaćenih članarina fotoklub Klik financira svoje djelatnosti i provođenje programa fotokluba Klik.

Članak 3.

Članarinu plaćaju svi redoviti članovi fotokluba Klik.

Članak 4.

Članarinu mogu plaćati i ostali članovi kluba (podupirići članovi kao i počasni članovi), te prijatelji kluba, koji nisu njegovi članovi.

Članak 5.

(1) Članarina se plaća za godišnje članstvo.

(2) Članarinu je moguće platiti u dva dijela. Prvi dio se odnosi na prvu polovicu godine (od siječnja do lipnja) i iznosi 20 €, plaće se do 15.02 tekuće godine. Drugi dio članarine se odnosi na drugu polovicu godine (od srpnja do prosinca), plaća se do 15.08. tekuće godine i iznosi također 20 €.

(3) Umirovljenici i studenti plaćaju članarinu u umanjenom iznosu od 10€ + 10€.

(4) Nezaposleni ne plaćaju članarinu.

Članak 6.

Ukoliko redovni član do dogovorenog termina ne plati članarinu, te nakon upozorenja o

dugu ne podmiri obveze, Izvršni odbor kluba može donijeti odluku o njegovom isključenju i

brisanju iz članstva. Član koji je isključen iz kluba na osnovu neplaćanja članarine, može se ponovo upisati u klub ukoliko namiri dugovanja.

Članak 7.

Članarina se podmiruje uplatom na žiro račun kluba (IBAN: HR2724070001100662253 OTP Banka) ili kod blagajnika. Tajnik kluba dužan je voditi urednu i ažurnu evidenciju uplaćenih članarina.

Članak 8.

Uplatom članarine i potpisivanjem pristupnice, član prihvaća prava i obveze iz članka 18. Statuta fotokluba Klik, koji je dostupan na web stranicama fotokluba Klik.

Predsjednik fotokluba KLIK

Siniša Frangen

FOTO KLUB KLIK

E-mail: info@foto-klik.hr

Tel.: +385 91 404 9777

Adresa: Augusta Šenoe bb, Mala Gorica

FOTO KLUB KLIK

E-mail: info@foto-klik.hr

Tel.: +385 91 404 9777

Adresa: Augusta Šenoe bb, Mala Gorica