100 fotografija za 10 godina fotokluba KLIK

Raspisujemo nagradni natječaj 10 godina Fotokluba KLIKA koji je otvoren za sve sadašnje, bivše, počasne i povremene članove Fotokluba KLIK, kao i za fotografe koji su doprinijeli radu Fotokluba KLIK, a biti će pozvani osobno.

Trajanje natječaja je od 01.09.2020. u 00:00 h do 11.10.u 24:00 h

Fotografije se prijavljuju u digitalnom obliku, a mogu se prijaviti u tri teme.

TEME NATJEČAJA:
1. OBAVEZNA TEMA – 10 godina FOTOKLUBA KLIK
2. tema – MOJA NAJBOLJA FOTOGRAFIJA / kolor
3. tema – MOJA NAJBOLJA FOTOGRAFIJA / crno-bijela

U obaveznu temu se ubrajaju fotografije koje prikazuju mjesto, aktivnosti, ljude, izlete, radionice koje je organizirao Fotoklub KLIK! Za svaku temu pojedini autor može prijaviti pet fotografija,no barem jedna mora biti u obaveznoj temi.

Svaka fotografija treba imati jedinstveni naziv. Naslov fotografije istovjetan je onomu koji se koristi kod izrade kataloga. Nazivi fotografija kao što su “Bez naziva“ ili “Untitled“ ili generička automatska imena koja daje fotoparat (npr. DSC9009.jpg) nisu prihvatljivi, te tako nazvane radove nećemo prihvatiti.
Pojedine fotografije mogu biti odbačene ako nisu u skladu s temom koju navodimo u pravilima natječaja.

UVJETI SUDJELOVANJA
Autor šalje fotografije online.

Prijava autora i slanje fotografija obavljat će se putem naše e-mail adrese: info@foto-klik.hr

u naslov vaše e-mail poruke stavite Vaše ime i prezime, a u samom e-mail u kontakt podatke, broj telefona i e-mail.

NAGRADE
1. nagrada – foto oprema u vrijednosti 3.000,00 kn
2. nagrada – foto oprema u vrijednosti 2.000,00 kn
3. nagrada – foto oprema u vrijednosti 1.000,00 kn

 

Sve odabrane fotografije za izložbu izraditi će organizator o svom trošku. Izabrane fotografije na izložbi će biti prikazane na način da će 30 najboljih biti isprintane i izložene, dok će ostalih 70 fotografija prikazivati s projektora u izložbenom prostoru.

Organizator će odštampati katalog natječaja sa svih 100 izabranih fotografija.
Autor dozvoljava organizatoru da reproducira cijelo prijavljeno djelo ili njegov dio u svrhu promocije ili izlaganja, te reprodukcije u medijima, bez novčane naknade. Ovo uključuje postavu fotografija na našim web stranicama u niskoj razlučivosti.

Sudionici koji prijavljuju radove moraju biti njihovi isključivi autori. Fotoklub KLIK kao organizator natječaja ne preuzima odgovornost za zloporabu autorstva.

Autori koji se protive objavljivanju ili navedenim oblicima reprodukcije molimo da ne prijavljuju fotografije. Svi dijelovi prijavljenih fotografija moraju biti autorsko djelo osobe koja ih prijavljuje, a ona je i ujedno nositelj autorskih prava.

Na fotografiji, podlozi ili okviru fotografija koje se prijavljuju na izložbe nigdje ne smije biti vidljivo ime autora ili njegov logotip.
Prihvaćene i izložene fotografije organizator može koristiti za reproduciranje u katalogu, promociju kao i isprintane na izložbi bez odštete autoru.